Leki na raka

Leki na raka – Teoretycznie leczenie raka w Polsce jest refundowane z NFZ, w praktyce jednak pacjenci onkologiczni nie mają dostępu do wszystkich leków, których potrzebują. W takich sytuacjach rozwiązanie niesie leczenie prywatne. Koszty chemioterapii komercyjnej są wprawdzie wysokie, lecz dziś masz możliwość zakupu u nas leków bez recepty, bez refundacji lecz w bardzo korzystnych cenach.

Onkologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się zapobieganiem, diagnozowaniem i leczeniem nowotworów. Rak to grupa powiązanych ze sobą chorób, które wynikają z niekontrolowanego wzrostu komórek. Komórki te gromadzą się i tworzą masę zwaną guzem. Guzy mogą być zbudowane z komórek łagodnych (guz nienowotworowy) lub złośliwych (nowotworowy). Guzy te mogą rosnąć, zaburzając normalne funkcjonowanie organizmu. Komórki nowotworowe często opuszczają guz i przemieszczają się przez układ krwionośny i limfatyczny do innych części ciała, gdzie zaczynają się rozmnażać i tworzyć nowe guzy. Takie rozprzestrzenianie się komórek rakowych nazywane jest przerzutami lub metastazą. WHO szacuje, że w skali globalnej „rak jest drugą wiodącą .. przyczyną śmierci na świecie”, i był odpowiedzialny za 8,8 mln zgonów w 2015 roku. Globalnie, prawie 1 na 6 zgonów jest spowodowany przez raka. Większość metod leczenia raka nie jest jednoznacznie wyleczalna, ale badania są kontynuowane jako priorytet, a nowe leki są wydawane regularnie. Jeśli lek został zatwierdzony przez co najmniej jeden renomowany organ medyczny na świecie, a nie jest dostępny w Twoim kraju, możesz być w stanie kupić go za pośrednictwem naszego serwisu; możemy być w stanie pozyskać i dostarczyć go do Ciebie, nawet jeśli nie możesz przedstawić recepty od swojego lekarza.

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad etycznych Światowego Stowarzyszenia Medycznego.

Wierzymy, że każdy ma prawo do swobodnego dostępu w kwestii zdrowia. Jesteśmy zobowiązani do umożliwienia ci podejmowania decyzji dotyczących leczenia, które nie są ograniczone przez to, kim jesteś lub gdzie mieszkasz.

Globalne systemy dostępu do leków są rozdrobnione i zawierają istotne bariery, które mogą opóźniać i ograniczać dostęp do leków na lata. Bariery te wynikają z lokalnych różnic w przepisach, wyborach producentów, agencjach zatwierdzających, lokalnych urzędach zdrowia i systemach refundacji. Łącznie prowadzi to do nierówności w dostępie do nowych leków potencjalnie ratujących życie lub ratujących życie, co może mieć istotne konsekwencje dla pacjentów, którzy mogą z nich skorzystać.

Naszą misją jest umożliwienie pacjentom pokonania tych barier i uzyskania odpowiedniego i skutecznego dostępu do najskuteczniejszych leków do spersonalizowanego leczenia choroby.

Wszystkie oferowane leki są oryginalne i z długą datą przydatności pozyskiwane z obrotu aptecznego.

Zapraszamy do zakupów.

Zespół lekinaraka.net

Shopping Cart